Zażywanie sterydów a agresja

Cytując gościa z Bigger Stronger Faster: „jeśli ktoś jest dupkiem to po sterydach będzie super dupkiem”.

Badania pokazujące zależność między braniem sterydów a zwiększoną agresją były przeprowadzone tylko na szczurach. W ich przypadku faktycznie poziom agresji wzrastał niesamowicie.
Tą samą zależność można zaobserwować u człowieka. Im wyższy poziom męskiego hormonu we krwi, tym większa skłonność do przemocy i brutalnych zachowań. Potwierdzeniem tego mogą być badania przeprowadzone na więźniach w 1988r. Okazało się, że poziom testosteronu we krwi u osób odsiadujących wyroki za przestępstwa z użyciem przemocy, był znacznie wyższy niż u innych więźniów. Spostrzeżenia te pokrywały się zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet.
Ale człowiek to nie szczur. Ludzie z natury agresywni po zażyciu sterydów na pewno będą zachowywać się jeszcze bardziej agresywnie.

Biologiczne podłoże agresji

W organizmie mężczyzn krąży 10-krotnie więcej testosteronu niż w organizmie kobiet, co może wskazywać, że sfera naszej psychiki znajduje się w dużej mierze pod kontrolą układu hormonalnego.

Jeżeli wiec podwyższony poziom testosteronu we krwi sprzyja inicjacji zachowań agresywnych, nic dziwnego, że przyjmowanie leków sterydowych, będących pochodną tego hormonu może jeszcze wyraźniej nasilać niekorzystne reakcje psychiczne. Analizując bezpośredni wpływ leków sterydowych na psychikę ludzką, należy mieć na uwadze, że siła ich negatywnego oddziaływania może być także uzależniona od bardzo wielu czynników, takich jak: rodzaj i ilość przyjmowanego środka, czas jego stosowania oraz czystość.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook