PEPTYDY

GHRP6 GHRP-6 – podobnie do reszty peptydów uwalniających hormon wzrostu jest mimetykiem greliny (hormonu pochodzenia żołądkowego stymulującego wyrzut endogennego GH w odpowiedzi na wypełnienie żołądka treścią pokarmową). Charkterystycznym działaniem tego peptydowego czynnika jest stymulacja apetytu, dlatego świetnie sprawdza się w cyklach ukierunkowanych na przyrost masy mięśniowej. Mechanizm jego działania przyczynia się do wzrostu stężenia hormonu […]

PEPTYD GHRP-6 GHRP-6 – podobnie do reszty peptydów uwalniających hormon wzrostu jest mimetykiem greliny (hormonu pochodzenia żołądkowego stymulującego wyrzut endogennego GH w odpowiedzi na wypełnienie żołądka treścią pokarmową). Charkterystycznym działaniem tego peptydowego czynnika jest stymulacja apetytu, dlatego świetnie sprawdza się w cyklach ukierunkowanych na przyrost masy mięśniowej. Mechanizm jego działania przyczynia się do wzrostu stężenia […]

PEPTYD IGF-1LR3 IGF-1LR3 -Long Reacting Insulinlike Growth Factor 1 = Long R3 IGF-1 Czyli długo działająca cząsteczka analogu Somatomedyny C. Jest to cząsteczka polipeptydowa (właściwie to już proteina zbudowana z 83 aminokwasów) bedąca czynnikiem wzrostu i naprawy komórek tkanki łącznej (kości, chrząstek) oraz tkanki mięśniowej. Generalizując – każda komórka ciała posiada błonowy receptor dla tej […]

PEPTYD CJC-1295 CJC-1295 (modyfikowany GRF 1-29) — czteropodstawiony (poz. 2-,8-,15-,27-) trzydziestoaminokwasowy peptyd będący analogiem podwzgórzowej somatoliberyny (GHRH). Podobnie do innych peptydów stymuluje wyrzut endogennego hormonu wzrostu, ale nie w postaci pulsów lecz zjawiska nazywanego „GH bleeding”, czyli ciągłej sekrecji małych dawek. Jego zdolność do łączenia się z albuminą osocza krwi po podaniu podskórnym ochrania cząsteczkę […]

PEPTYD HGH Fragment (176-191) Peptydowy fragment ostatnich sekwencji aminokwasowych ludzkiego hormonu wzrostu. Ten 10% (w stosunku do masy całej cząsteczki GH) region ogranicza się swoim biologicznym działaniem do stymulacji procesów lipolizy (rozkładu tłuszczy zapasowych) oraz inhibicji procesów lipogenezy (biosyntezy nowych kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli). HGH frag nie wykazuje działań typowych dla hormonu wzrostu, czyli podwyżenia […]

Facebook